تاريخ : جمعه یکم دی ۱۳۹۱ | 8:41 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۴ | 13:18 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

 

2. مبدل گازطبیعی  تبدیل بااستفاده ازاکسیداسیون جزئی

در مواردی که استفاده از گاز طبیعی اقتصادی نباشد یا نفت سنگین به قیمت ارزان در دسترس باشد ازاکسیداسیون جزئی برای تولید هیدروژن استفاده می شود. باقیمانده های حاصل از فرایندهای شیمیایی ترجیحًا برای تولید هیدروژن و مونوکسیدکربن استفاده می شود. واکنشهای اکسیداسیون جزیی شامل موارد زیر است:

 

  اکسیداسیون جزیی یک واکنش گرمازا بوده و در دمای بالا ( بین ١٢٠٠ تا ١٥٠٠ درجه سانتیگراد ) بدون وجودکاتالیست انجام می گیرد. مزیت استفاده از این روش بر فرایندهای کاتالیستی این است که دیگر نیازی به پاکسازی موادی نظیر مشتقات گوگرد دار نیست . هر چند گوگرد بایستی در مراحل بعدی زودوده شود.دمای بالا در اکسیداسیون جزیی استفاده از برشهای نفتی سنگین تر که در فرایندهای کاتالیستی قابل مصرف و تبدیل به هیدروژن نبوده اند را در این فرایند امکان پذیر می سازد. دمای بالای عملیاتی، کاربرد این فرایند را در مقیاسهای کوچک با مشکلات متعددی مواجه ساخته است . استفاده از کاتالیست ها سبب می گردد تا دمای فرایند کاهش یابد که در این صورت به آن فرایند اکسیداسیون جزیی کاتالیستی [2] گفته می شود.

کاتالیست های مورد استفاده در CPO بر پایه پلاتین و نیکل هستند . در فرایند تبدیل اکسید اسیون جزیی نسبت به فرایند تبدیل با بخار آب، میزا ن هیدروژن کمتری به ازای هر مولکول متان تولید می گردد که این به معنی پایین بودن راندمان اکسیداسیون جزیی (کاتالیستی یا بدون استفاده از کاتالیست ) نسبت به فرایند تبدیل با بخار آب است؛ همچنین بدلیل گرمازا بودن واکنش تبدیل در این فرایند،حرارت تولید شده در پیل نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و از اینرو راندمان پیل کمی پایین است.

برای تهیه خوارک پیلهای سوختی مبدل اکسیداسیون جزئی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مبدل با تغییرنسبت هوا به سوخت، حرارت واکنش و در نتیجه حرارت راکتور کنترل می شود؛ از این رو هیچ مبدل حرارتی دیگری نیاز نمی باشد.

 

 


برچسب‌ها: هیدروژن, روش های تولید هیدروژن

تاريخ : یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۴ | 8:46 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
پل شیشه ای ، سازه های عجیب ، سازه های عجیب جهانتاريخ : چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ | 14:19 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

امروزه فناوري هاي مدرن توليد شيشه ،تاثير شگرفي بر توسعه ساختمان سازي در سراسر جهان داشته است.فناوري شيشه هاي هوشمند در سالهاي اخير توسعه خير كننده اي داشته است. طبق گزارش سالانه صنايع ايالت متحد آمريكا ،تقاضا براي شيشه هاي هوشمند تا سال 2020 از مرز سه ميليون مترمربع در سال خواهد گذشت.توليد شيشه هاي هوشمند بر پايه چهار تكنولوژي كريستال مايع،الكتروكروميك،ذرات معلق و مواد ترموكروميك استوار است.ارزش بازار جهاني شيشه هاي هوشمند در سال 2012 در حدود 80ميليون دلار است كه در سال 2020 به 700 ميليون دلار خواهد رسيد.

 

ساختمانهايي را تصور كنيد كه پنجره هاي آن مجهز به شيشه هايي است كه با توجه به شدت تابش نور خورشيد تيره و روشن ميشوند.فناوري شيشه هوشمند مي تواند در روزهاي گرم تابستان كه نور آفتاب به داخل ساختمان وارد ميشود و نياز به استفاده از دستگاه هاي خنك كننده و تهويه كننده هوا را افزايش ميدهد به صورت هوشمند تاريك شود و از انعكاس نور جلوگيري كند و در عوض در فصول سرد سال دوباره به حالت اول بازگردد و شفاف شود.اين فناوري،تاثير خير كننده اي بر مديريت مصرف انرژي،در جهت كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي در ساختمان دارد. پنجره ها نقش اصلي را در كنترل نور ورودي به داخل ساختمان و ميزان انرژي مورد نياز ايفا مي كنند.ضرورت كنترل انرژي هنگامي مشهودترميشود كه سطح وسيعي از ساختمان با شيشه پوشيده شود كه اغلب در اين شرايط،امكان حفظ گرماي محيطي مناسب و ذخيره سازي معقول انرژي به طور همزمان با مشكلاتي همراه ميشود.با پيشرفت تكنولوژي در عصرحاضر،تلاش محققان بر توليد شيشه هايي با خاصيت پخش نور بسياركم،جهت استفاده در ساختمانهايي با كاربري تجاري متمركز شده است،بطوريكه ميتوان با فراهم سازي امكان ورود انرژي خورشيد به داخل ساختمان و ممانعت از فرار گرماي داخل ساختمان ،مصرف انرژي را به ميزان قابل توجهي كاهش داد.چنين شيشه هايي قابليت ممتازي در ورود نور به داخل بنا داشته و محافظ خوبي در برابر شرايط جويي به شمار ميروند.تكنولوژي ساخت شيشه به مرحله اي از كمال رسيده كه طراحي و توليد انواع شيشه را با لحاظ كردن توامان خواص پخشي،انعكاسي،جذبي و شفافيت جهت دستيابي به شرايط ايده ال و پاسخگويي به خواسته هاي مختلفي همچون كنترل نور روز و درجه حرارت مناسب،امكان پذير كرده است.شيشه هاي هوشمند علاوه بر تامين روشنايي روز داراي كيفيات ديگري همچون كنترل خورشيدي،آسايش و راحتي از لحاظ دما(محافظ از گرماي تابستان و سرماي زمستان)با مشخصه هايي همچون قابليت بازيافت،دوام پذيري،عدم نياز به پاكيزه نمايي،محافظت از رنگ پريدگي تدريجي اشياي داخل منازل در مقابل نور خورشيدو...هستند.

 

انواع تكنولوژي هاي شيشه هاي هوشمند:

1-    شيشه هاي فتوكروميك : با برخورد نور UV تيره شده , و از نظر بعضي كارشناسان هوشمند محسوب نمي شوند و كنترل آن در دست ما نمي باشد .

 

 

2-    شيشه هاي ترموكروميك : شيشه هائي كه رنگشان با گرما تغيير مي كند و براي محدوده دمائي خاص تنظيم مي گردد .

 

 3-   شيشه هاي گس كروميك :  شيشه هاي چند جداره ( حداقل دو  جداره ) كه پوششهاي معيني بر روي آنها اندوده شده و بين لايه ها از گازهاي مختلف استفاده شده است .

4-شيشه هاي كريستال مايع Polymer Dispersed liquid Crystal: تكنولوژي كريستال مايع روش ديگري براي ساخت شيشه هاي هوشمند مي باشد.در حالت اپك شده در اين نوع شيشه هوشمند،شيشه نورمستقيم خورشيد را پراكنده نموده و 99 درصد اشعه ماورابنفش را حذف مي نمايد.اين تكنولوژي بر اساس پخش كنترل شده نور از طريق نيروي الكتريكي عمل مي نمايد كه متشكل از قطرات كريستال مايع احاطه شده توسط يك زمينه پليمري ساندويچ شده بين دو عدد شيشه هادي مي باشد.هنگامي كه نيروي الكتريكي وجود ندارد قطرات كريستال مايع به صورت رندوم جهت يافته و حالت اپك بوجود مي آورند.هنگامي كه الكتريسيته اعمال مي گردد كريستالهاي مايع موازي با ميدان الكتريكي جهت يافته و نور از بين آنها عبورنموده و حالت شفاف ايجاد مي نمايد.

 

 

 

 

5- شيشه هاي Suspended- Particle Device ( (SPD : در اين روش ذرات ميكروسكوپي در يك مايع به صورت معلق قرار دارند كه بوسيله دو عددشيشه محدود شده اند.تكنولوژي آن شبيه دي الكتريك هاي موجود در دو صفحه موازي است كه در آن اتم هاي دي الكتريك پلاريزه شده است و هنگامي كه ولتاژ برقرار ميشود ذرات در يك راستا قرار مي گيرندواين عمل امكان عبور نور را فراهم نموده وحالت شفافيت ايجاد مي نمايد.اين تكنولوژي عمدتاً تجهيزات گران قيمت دارد ومحصولات سمي مختلفي در آن استفاده ميشود و سرعت زوال آن نسبتاًزياداست كه با گذشته زمان بعضي از نواقص آن مرتفع شده است.

 

 

6- شيشه هاي الكتروكروميك :

شيشه هايي هستند كه با تغيير در مقدار ولتاژ در لايه هاي مياني قادر به كنترل ميزان نور و حرارت مي باشند. در این روش لایه‌ای رسوبی متشکل از دو فیلم شفاف اکسیده با قابلیت رسانایی بالا که یک لایه یونی، یک الکترولیت و یک لایه الکتروکرومیک را در برگرفته‌اند، میان دو صفحه شیشه‌ای تعبیه‌شده است. با به کارگیری یک جریان الکتریکی با ولتاژ پایین یون‌ها از محفظه نگهداری خارج خواهند شد و با گذر از الکترولیت به لایه الکتروكرومیک خواهند رسید. برخورد یون‌ها با این لایه الکتروکرومیک جذب یا بازتاب نور را باعث خواهد شد و می‌تواند به پنجره ظاهری تیره بدهد. با تغییر جهت جریان الکتریکی می‌توان یون‌ها را به فضا اولیه برگرداند و ظاهری روشن‌تر همراه با ورود نور بیشتر را به پنجره داد.

 

 

از مزاياي شيشه هاي الكتروكروميك مي توان به :

1 – حافظه دار بودن آنها،مثلاً وقتي شيشه را به رنگ آبي در آوريم و ناگهان برق قطع شود، حدود 2 روز طول مي كشد تا رنگ آن تغيير كند .

2 – ولتاژهاي مصرفي مورد نياز آن پايين مي باشد .

باتشكر از سركارخانم دكتري ليلارضازادهتاريخ : چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ | 14:12 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
Impala Tuff: Defining toughened Glass at its bestتاريخ : یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴ | 8:27 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

بتن با الیاف شیشه (Glass Fiber Concrete)

بتن الیافی در واقع نوعی کامپوزیت است که با استفاده از الیاف تقویت کننده در داخل مخلوط بتن ، مقاومت کششی و فشاری ، به میزان قابل توجهی افزایش می یابد . این نوع بتن ، یکپارچه و پیوسته بوده و جهت تولید سطوح مقاوم پرانحنا قابل استفاده است.

109487_1217d8

 • شاهد تاریخی فناوری بتن الیافی ، کاربرد کاهگل در بنای ساختمان است. در واقع بتن الیافی نوع پیشرفته این تکنولوژی می‌باشد.

 • الیاف طبیعی و مصنوعی جدید، جانشین کاه و سیمان جانشین گل به کار رفته در ترکیب کاهگل شده‌اند.

مزایای بتن الیافی

 • توانایی جذب انرژی بالا

 • عدم از هم گسیختگی تحت اثر بارهای دینامیکی

 • شکل‌پذیری و کشش پذیری خوب

 • افزایش مقاومت بتن در برابر ترک، ورقه ورقه شدن، ساییدگی وضربه

 • قابلیت انعطاف بسیار بالا در حد مواد پلاستیکی

عیب بتن الیافی

 • از آنجا که نحوه پراکندگی الیاف داخل بتن کاملاً تصادفی می باشد ، از این بتن معمولاً نمیتوان در ساخت تیرها و ستون‌ها بهره گرفت و در این نوع سازه ها استفاده از روش سنتی و شبکه بندی فولادی به‌صرفه تر و مناسب تر می باشد.

161672_3a47f

انواع بتن الیافی

 • ۱- الیاف فولادی

 • ۲- الیاف مصنوعی

 • ۳- الیاف شیشه ای

الیاف شیشه

 • الیاف شیشه مشهورترین تقویت کننده مورد استفاده در صنعت کامپوزیت می‌باشد و انواع مختلفی از آن بصورت تجاری وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از:

 • E، S،C ، ECR، AR

 • ترکیبات شیمیایی این الیاف ها با هم متفاوت است و هر کدام برای کاربرد خاصی مناسب است.

mfibre-slider

فرایند تولید الیاف شیشه

 • ۱- آماده سازی مواد خام:

بیش از نیمی از مواد اولیه مورد استفاده ماسه سیلیس است و قسمت اصلی هر نوع الیاف شیشه را تشکیل می‌دهد. سایر اجزاء شامل مقادیر ناچیز سایر ترکیبات شیمیایی می‌باشند.

 • ۲- بخش اختلاط (Batch House) :

در اینجا مواد با هم مخلوط شده برای قسمت کوره آماده می‌شوند. اصطلاحا به این توده مخلوط ، Batch  گفته می‌شود.

 • ۳- کوره:

دمای کوره به اندازه کافی زیاد است تا ماسه و سایر اجزاء را ذوب کند و بصورت شیشه مذاب در آورد. سطح داخلی کوره با آجرهای مخصوصی ساخته شده است که در دوره‌های زمانی مشخص تعویض می‌شوند.

 • ۴– بخش Bushing :

شیشه مذاب روی سینی‌های پلاتینی مقاوم حرارتی متعدد، جریان پیدا می‌کند. در این سینی‌ها هزاران روزنه وجود دارد که بوشینگ نامیده می‌شوند.

 • ۵- تشکیل الیاف:

جریان شیشه مذاب از درون بوشینگ‌ها بیرون کشیده می‌شود و تا قطر معین نازک می‌شوند، سپس توسط آب یا هوا خنک می‌شوند تا الیاف تشکیل شوند.

 • ۶-آهار زنی:

الیاف مو مانند، با یک مخلوط شیمیایی مایع کهSizing نامیده می‌شود، پوشش داده می‌شوند. آهار زنی به دو علت اصلی انجام می‌شود:

 • برای محفوظ ماندن الیاف از سایش به یکدیگر در طی فرآیند ساخت و کار

 • به منظور حصول اطمینان از چسبندگی الیاف به رزین

بتن مسلح با الیاف شیشه ای ترکیبی از سیمان پرتلند و سنگدانه است که به وسیله الیاف شیشه‏ای مقاوم در برابر قلیاها(AR Glass)مسلح شده است.

مواد تشکیل دهنده ی این بتن، شبیه به بتن معمولی است ، با این تفاوت که به جای فولاد،از الیاف شیشه برای بهبود مقاومت کششی بتن استفاده می‏شود. با توجه به اینکه مواد تقویت کنندهبتن، الیافشیشه است در نتیجهGRC سبک تر از بتن معمولی خواهد شد وعلاوه بر سبکی وزن، استفاده از الیاف این اجازه را نیز می دهد که GRC در ضخامت کمتری ساخته شود. به طوری که ضخامت یک قطعه بتنی را می توان به حدود ۸ میلی متر کاهش داد .

ap2rb

نحوه استفاده الیاف شیشه در بتن 

در زمان مصرف  جهت جلوگیری از عدم پخش شدن و گره خوردن بهتر است الیاف در فواصل زمانی به میکسر اضافه شود تا حد اکثر کیفیت را به قطعه بتنی بدهد .

بنابراین بهتر است اختلاط الیاف طبق مراحــــل زیر صورت گیرد :
آب ، سیمـــان ، الیاف ، ماسه و سپس شن به میکـسر اضافه گردد. توجه شود که زمان میکس لازم برای الیاف حدود ۵ دقیقه می باشد.

کاربردهای بتن با الیاف شیشه

 • نماسازی

 • پنل های دکوراتیو

 • ساخت گنبد

 • طراحی داخلی

 • لنداسکیپ

Screen shot 2010-04-28 at 12.15.17 AM3DDC-Concrete-630x472

Glass Fiber Concrete


برچسب‌ها: بتن همراه با الیاف شیشه, بتن, الیاف شیشه

تاريخ : شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ | 10:48 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
الیاف شیشه       E glass

الياف شيشه مشهورترين تقويت كننده مورد استفاده در صنعت كامپوزيت مي‌باشد و انواع مختلفي از آن بصورت تجاري وجود دارند كه برخي از آنها عبارتند از:

 

E، S،C،ECR،AR. تركيبات شيميايي اين الياف با هم متفاوت است و هر كدام براي كاربرد خاصي مناسب است.
تقريباَ 90 درصد الياف مورد استفاده در كامپوزيتهاي مهندسي الياف شيشه مي‌باشد. الياف شيشه استحكام و سختي مناسبي دارد، خواص مكانيكي خود را در دماهاي بالا حفظ مي‌كند، مقاومت رطوبت و خوردگي مناسبي دارد و نسبتاَ ارزان است . تقسيم بندي شش نوع الياف شيشه و تركيب درصدهاي آن در زير نشان داده شده است:

 

 

glass- Eمصارف عمومي
glass- Rخواص مكانيكي بالاتر
glass-S خواص مكانيكي بالاتر
glass-c مقاومت شيميايي مناسب
glass-ECR مقاومت اسيد و باز خوب
glass-AR مقاومت اسيد و باز خوب

 

 

کارد  برد
 • استفاده در بتن برای بتن های مقاوم و بتن پاششی
 • استفاده در دیوارهای گچی و پلاستر گچی
 • استفاده در پانلهای سیمانی و قطعات بتنی پیش ساخته
 • استفاده در ملات سیمانی در ترمیم سطوح سیمانی و درزگیری
 • استفاده در بتن جهت کفسازی ها و سقف
 • استفاده در بتن ریزی اپرون ، رامپ و غیره.......
 • استفاده جهت تهیه گوت های آماده با مقاومت فشاری بالا

 

 

مزیت الیاف شیشه در بتن
 • دوام بیشتر بتن
 •     افزایش مقاومت خمشی و کششی
 • افزایش مقاومت در برابر نفوذ آب
 • کاهش انقباض
 • تقلیل ترکهای سطحی و موئی
 • افزایش مقاومت سایش
 • افزایش مقاومت بتن در برابر لرزش و تنش
 

 

مشخصات فنی
 
 
کد محصول
 
قطر الیاف
 
(micron)
 
طول الیاف
 
( mm )
 
مدول
 
الاستیسیته
 
مدول کشسانی
 
درصد رطوبت
 
Loss of
 
Ignition
 
عملیات سطحی
 
Csws3
 
17 - 19
 
3 - 50
 
35GpA
 
1.5 GpA
 
<0.3
 
<0.5
 
مناسب برای بتن رزین و گچ
 
طبق استاندارد
 
-
 
-
 
STD ASTM D790
 
-
 
-
 
-

 

   

 

 

 

نحوه استفاده الیاف شیشه 

 

در مصرف چاپد جهت جلوگیر از عدم پخش شدن و گره خوردن بهتر است الیاف در فواصل زمانی به میکسر اضافه شود تا حد اکثر کیفیت را به قطعه بتنی بدهد . همانگونه که مطلع هستید در اختلاط بتن مواد از ریز دانه به درشت دانه به میکسر اضافه می گردد.


بنابراین بهتر است زمان برای اختلاط الیاف طبق مراحل زیر صورت گیرد
 
آب – سیمان – الیاف – ماسه و سپس شن به میکسر اضافه گردد با انجام مراحل زیر پخش شدن الیاف به بهترین نحو انجام می گیرد .

 

زمان میکس لازم برای الیاف حدود 5 دقیقه می باشد.

 

 

 

 

 

  

 

لازم به ذکر است هنگام مصرف الیاف چاپد شیشه حتماً از دستکش پلاستیکی استفاده شود . 

 


در جدول ذيل تركيب شيميايي انواع الياف شيشه مشاهده مي‌شود.

 

AR ECR
C
S
R
E

61
58.4
64.6
64.4
60
54.2
 
SiO2
0.5
11
4.1
25
25 14.0
Al2O3
5
22
13.4
-
9
17.2
CaO
0.05
2.2
3.3
10.3
6
4.6
MgO
14
0.9
9.6
-
-
0.8
Na2O, K2O, Li2O
-
0.09
4.7
-
-
10.6
B2O3
-
-
0.9
-
-
-
BaO
-
3
-
-
-
-
ZnO
13
-
-
-
-
-
ZrO2
5.5
2.1
-
-
-
-
TiO2
0.5
0.26
-
-
-
0.4
Fe2O3
2.74 2.6 2.45 2.49 2.58 2.56 Specific gravity
1.56 - 1.52 1.52 - 1.55 Refractive index
2.5 3.4 - 4.5 4.4 3.6 Single fibre tensile strength, GPa
80 73 - 86 85 76 Single fibre tensile modulus, GPa
860 900 690 1000 990 NA Softening point, oC

  

 

فرآيند توليد الياف شيشه را مي‌توان بصورت زير خلاصه نمود:

1- آماده سازي مواد خام: بيش از نيمي از مواد اوليه مورد استفاده ماسه سيليس است و قسمت اصلي هر نوع الياف شيشه را تشكيل مي‌دهد. ساير اجزاء شامل مقادير ناچيز ساير تركيبات شيميايي مي‌باشند.
2- بخش اختلاط (Batch House): در اينجا مواد با هم مخلوط شده براي قسمت كوره آماده مي‌شوند. اصطلاحا به اين توده مخلوط، Batch گفته مي‌شود.
3- كوره: دماي كوره به اندازه كافي زياد است تا ماسه و ساير اجزاء را ذوب كند و بصورت شيشه مذاب در آورد. سطح داخلي كوره با آجرهاي مخصوصي ساخته شده است كه در دوره‌هاي زماني مشخص تعويض مي‌شوند.
4- بخش Bushing: شيشه مذاب روي سيني‌هاي پلاتيني مقاوم حرارتي متعدد، جريان پيدا مي‌كند. در اين سيني‌ها هزاران روزنه وجود دارد كه بوشينگ ناميده مي‌شوند.
5- تشكيل الياف: جريان شيشه مذاب از درون بوشينگ‌ها بيرون كشيده مي‌شود و تا قطر معين نازك مي‌شوند، سپس توسط آب يا هوا خنك مي‌شوند تا الياف تشكيل شوند.
-آهار زني: الياف مو مانند، با يك مخلوط شيميايي مايع كهSizing ناميده مي‌شود، پوشش داده مي‌شوند. آهار زني به دو علت اصلي انجام مي‌شود:

 

 •  
  براي محفوظ ماندن الياف از سايش به يكديگر در طي فرآيند ساخت و كار
 •  
  به منظور حصول اطمينان از چسبندگي الياف به رزين

 

  

 دسته (strand): يك دسته از چند تاو (tow) تشكيل شده است و هر تاو بيانگر تعداد ليفهايي (fiber) است كه از يك بوش ريسيده مي‌شوند به عنوان مثال مي‌تواند دويست ليف باشد. مجموعه‌اي از دسته‌ها، يك رشته (roving) ناميده مي‌شود. يك تاب مختصر به رشته داده مي‌شود تا كار كردن با آن آسانتر شود. براي كامپوزيتهاي الياف پيوسته، انتخاب نوع الياف، بستگي به فرآيند شكل دهي و ميزان آرايش يافتگي الياف دارد.
تعداد تارهاي (filament) يك رشته توسط تكس (tex) بيان مي‌شود. به عنوان مثال 600، 200 1 ، 2400 .(tex 1= 1000m/g )
مي‌توان رشته‌ها را خرد كرد (chopped) و براي توليد نمد شيشه (strand mat chopped) استفاده كرد. در اين حالت از يك بايندر (binder) براي ثابت نگاه شدن الياف در كنار هم استفاده مي كنند. بايندر فوق به هنگام آغشته سازي الياف با رزين خيس خوردگي (wet-out) را كنترل مي‌كند و بنابراين آرايش اتفاقي الياف در نمد حفظ مي‌شود. انتخاب بايندر با توجه به كاربرد مواد انجام مي گيرد و دوام يك قطعه كامپوزيتي مي‌تواند متأثر از نوع بايندر باشد.

  

نمدهاي الياف پيوسته ( contruous random mat ) شكل ديگري از الياف مورد استفاده مي‌باشند كه در آنها الياف پيوسته با آرايش اتفاقي نمد درست مي‌شود. اين شكل از الياف براي قرار گرفتن در قسمتهاي تيز و كنج قالب مناسبند و در اين حالت الياف آن نمي‌شكنند.  

همچنين مي‌توان از الياف شيشه با طولهاي متفاوت براي كاربرد مستقيم در آميزه سازي (BMC) استفاده كرد. طول الياف در نمد (CSM) معمولا بيشتر از mm20 و بلندتر از الياف مورد كاربرد در آميزه سازي است. طول الياف مورد استفاده در رزينهاي گرماسخت نيز بيشتر از گرمانرمهاست. انواع پارچه‌ها با بافتهاي مختلف نيز از رشته‌هاي شيشه بافته مي‌شود. در شكلهاي ذيل اشكال مختلف الياف شيشه مشاهده مي‌شود.

 

روينگ

 

رشته (roving)

 

تار

 

تار (فيلامنت)

نمد الياف كوتاه

نمد الياف كوتاه (CSM)

نمد الياف بلند

نمد الياف بلند (CFM)

 

پارچه

 

پارچه (fabric)

 

پارچه

 

پارچه (woven roving)

پودر شيشه

پودر شيشه (glass milled)

الياف كوتاه

الياف كوتاه (chopped strand)

 


برچسب‌ها: الیاف شیشه

تاريخ : جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ | 10:51 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
اطلاعات بدست آمده در باره تهيه شيشه در شکل الياف از مصر باستان نشان ميدهد که سازندگان شيشه نخهای شيشه ای را در رنگهای بسيار درخشان و به صورت موجی شکل تهيه کرده ، در بالا و پايين وسايل شيشه ای سرد شده نصب می نمودند.

اولين فعالیت صنعتی در طی سالهای 1870 ميلادی با استفاده از جت بخار و ضايعات سرباره کوره ها برای ساخت پشم معدنی اختراع گرديد که بصورت عايق ميتوانست مورد استفاده قرار گيرد .

از جمله مهمترين کشورهای بنيانگذار روش فوق ، آلمانيها در سال 1840 و ايرلنديها در سال 1870 ميلادی بودند .فعاليتهای انجام شده در سال 1897 به توليد موفقيت آميز پشم سنگ با استفاده از بخار منجر گرديده و در سال 1929 چند شرکت آمريکايی عايق پشم شيشه را از سنگ يا سرباره توليد نمودند.

تکنولوژی الياف شيشه مدرن ، در فاصله زمانی بين سالهای 1935 و 1940 بوجود آمد . فرآيند توليد فعلی الياف شيشه در مقايسه با فرآيندهای ابتدائی ، پيشرفتهای چشمگيری داشته است .

در حال حاضر اين فرآيند ، از طريق ذوب مواد اوليه درکوره های مقاومتی با دمای بالا و از طريق تزريق رزينها جهت بالا بردن استحکام و انعطاف پذيری الياف به شکلهای مختلف پيوسته و غير پيوسته انجام می پذيرد ، هر چند بدليل کاربردهای روزافزون و نياز به جايگزينی مواد کامپوزيتی با مواد فلزی توسعه تکنولوژی توليد آن هر روز نمای تازه ای بخود ميگيرد .

 

 

تعريف علمی

بر خلاف ساير مواد پلیمری که از ساختمانی زنجیره ای برخوردارند، شیشه از ساختمان شبکه ای برخوردار میباشد . با وجود این، مقاومت الیاف شیشه ای بسیار زیاد، حدود دو برابر مقاومت و استحکام دیگر الیاف غیر فلزی است . در صورتی که بخواهیم " شیشه " را تعریف کنیم باید گفت : جسم حاصل از ذوب مواد معدنی که به حالت سخت خنک گردیده است بدون آنکه کریستال شده باشد . تجزیه شیشه های ساخته شده و بدست آمده از زمان مصر باستان نشاندهنده آن است که از ترکیب تقریبی ذیل برخوردار میباشند :

سیلیس 50-68 درصد . آهک 10-5/1 درصد . کربنات سدیم 29-9 درصد . کربنات پتاسیم 7-1 درصد .

ترکیب فوق نیز تقریباً در حال حاضر در مراکز شیشه و الیاف شیشه مورد استفاده قرار میگیرد .

 

الیاف شیشه ، الیاف ظریف خمش پذیری هستند که از شیشه ساخته میشوند ، شیشه مذاب بصورت رشته های نخی شکل رشته رشته می شود .

ترکیب مواد لازم برای تهیه " الیاف شیشه ای " به قرار زیر است :

 

عنوان

سیلیکا

کربنات سدیم

کربنات پتاسیم

اکسید بور

آلومینا

آهک

درصد

65-62

15-11

3-1

4-3

1

6

 

جهت ساخت الیاف شیشه ضروریست تا تمامی مواد ذکر شده، در اندازه معین، پس از مخلوط شدن ذوب گردد . سپس مواد مذاب با فشار زیاد از داخل روزنه هایی به قطر 1/0 میلی متر خارج شده ، پس از آغشته شدن به مواد روان کتتده بر روی قرقره های در حال گردش پیچیده می شوند . قطر الیاف در صورت نیاز می تواند پس از عبور از داخل تونلهای داغ که باعث کشش بیشتر آنها میشود کاهش می یابد .

 

کاربرد الیاف شیشه بعنوان یک ماده مؤثر مهندسی مبتنی بر 3 خصوصیت مهم است :

 

الف – قطر کوچک نسبت به اندازه دانه های آنها یا واحد ساختاری ریز . این امر باعث می شود که بخش بیشتری از استحکام نسبت به حالتی که به شکل توده ای است ، بدست آید . این نتیجه مستقیم " اثر اندازه " است ، بدین معنا که اندازه کوچکتر موجب نقص کمتر در ماده خواهد شد .

ب – نسبت طول به قطر زیاد . که این امر سبب می شود که بخش عمده اعمال شده از طریق شبکه به الیاف قوی و سخت منتقل گردد.

ج – درجه انعطاف پذیری کاربرد بسیار بالا که مشخصه مدول بالای ماده و قطر کوچک آن است . این انعطاف پذیری کاربرد روشهای مختلف برای ساخت مواد کامپوزیت باالیاف شیشه را امکان پذیر می سازد .

 

 

انواع الیاف شیشه :

 

الیاف شیشه از انواع مختلفی از شیشه تولید میگردد که با توجه به خواص فیزیکی متفاوت دارای کاربردهای مختلفی میباشد ذیلاً خواص انواع شیشه آمده است .

 

 

نوع الیاف

استحکام کششی

چگالی

G/M**3

مدول الاستیسیته

GPA

تغییرات طول

ضریب هدایت گرمایی

W/MK

ضریب انبساط حرارتی

ثابت دی الکتریک

C

3.3 GPA

2.56

71

3.5

1

7.2 X10**6K

6.8 - 602

A

2.4 GPA

2.46

71

3.5

1

7.2 X10**3K

6.7 – 6.1

S

3.5 N/MM**2

2.53

86

4.1

1

4 X10**6K

6.1 – 6

E

3.44 GPA

2.6

72.3

3.3

1

5 X10**6K

6.74 – 6.1

 

 

 

 

 

خصوصیات الیاف شیشه :

 

الف – مقاومت شیمیایی - الیاف شیشه در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مانند اسیدها مقاوم بوده و از بین نمیرود ، همچنین قارچها ، باکتریها، و جانوران موذی نمیتوانند بر آن تأثیر بگذارند .

 

ب – مقاومت در برابر رطوبت – الیاف شیشه رطوبت را جذب نمیکند ، بنابراین نه متورم میشود و نه کش می آید و نه مختط می شوند . این الیاف در محیط های مرطوب نیروی مکانیکی خود را حفظ می کنند .

 

ج – خواص الکتریکی - از آنجائیکه الیاف شیشه عایق هستند برای استفاده در اجزاء الکتریکی ایده آل میباشند و در جاهائیکه دی الکتریکهای قوی و ثابتهای دی الکتریک پایین لازم است ، قابل استفاده می باشد.

 

د – خواص فیزیکی – در بعضی موارد کاربردی معمولاً ترکیبی از خواص فیزیکی باید مورد استفاده قرارگیرد . برای مثال کامپوزیتهای هوافضایی در جایی استفاده می شوند که استحکام بالا مورد نظر است ، از سوی دیگر در مدارهای چاپی و بردها با ترکیبی از خواص الکتریکی و پایداری بالای الیاف شیشه مورد نیاز است .

الیاف شیشه استحکام کششی بالاتری نسبت به دیگر الیاف نساجی دارند و الاستیسیته کاملی نیز دارند یعنی ازدیاد طول آنها متناسب با نیروی اعمال شده می باشد و با برداشتن نیرو به حالی اولیه خود بازمیگردند .

یکی دیگر از مزیتهای الیاف شیشه مقاومت حرارتی خوب آنهااست . بدلیل طبیعت غیر آلی خود قابل احتراق نبوده و انبساط حرارتی پایین و هدایت حرارتی بالایی دارند .

 

 

محصولات ساخته شده از الیاف شیشه

 

از الیاف شیشه محصولات متعددی تولید میشود که هر کدام از این محصولات در صنایع مختلف و کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد .

 

1 – مت (MAT) پارچه ای از الیاف بافته شده

 

یکی از منسوجات بافته از الیاف شیشه می باشد که خود به گروههای مختلفی تقسیم شده و هر کدام کاربرد مخصوصی دارند مانند مت های تولید شده از الیاف ریز ( مورد استفاده در بدنه قایقها و کشتیها و بدنه وسایل نقلیه و مخازن ) ، مت های تولید شده از رشته های پیوسته ( برای قالبگیری فشاری ) ، تیشوی یکنواخت ، مت روکش دار .

 

2 – تیشو (ROOFING MAT)

 

این محصول که در اروپا تیشو نامیده میشود از رشته های ریز ریز شده الیاف شیشه و رزینی بنام اوره فرم آلید و رزینهای دیگر تهیه می شود . تیشو را بهمراه تیر برای ایجاد یک پوشش مناسب برای پشت بام منازل یا به همراه P.V.C برای تولید FLOORING FOAMED جهت کف ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد .

 

3 – روینگ (ROVING)

 

روینگها از قرار گرفتن رشته های الیاف شیشه به صورت موازی و کنار هم و بدون تاب ساخته میشوند . روینگ را با توجه به مصارف نهایی آنها تغییر میدهند . از عوامل قابل تغییر در رشته الیاف شیشه می توان ظرافت رشته ها ، تعداد رشته ها، ابعاد و وزن بسته ها را نام برد .

مصارف روینگ :

الف – در قالبگیری باز

ب – قابل بافته شدن و تولید پارچه

ج – برای تولید مواد کامپوزیتی که شکل محدب دارند مانند سیلندرها، قطعات مخروطی

د – تولید لوله

ه – بصورت قطعه قطعه درامده و در قالبگیری فشاری استفاده شود.

و - ........

 

4 – مت های ترکیبی (COMBINATION MATS)

کاربرد در انواع ساختمان کشتی و کرجی .

 

5 – نخهای شیشه ای (YARN)

 

این نخها بصورت دوکهایی بسته بندی شده ، برای تولید :

الف – طناب و ریسمان سنگین جهت آب بندی صنعتی و موتور اتومبیل .

ب – لاستیک وسایل نقلیه

ج - پارجه های کامپوزیت با کیفیت بالا برای بدنه هواپیما – پارچه های ضد آتش و .....

 

6 – رشته های ریز شده (CHOPPED STRANDS)

موارد کاربرد :

الف – برای تقویت مواد پلاستیکی ترموپلاست

ب – در تهیه خمیر قالبگیری

ج – بجای الیاف آسیاب شده

 

7 – الیاف آسیاب شده (MILLED FINER)

موارد کاربرد :

الف – برای مصارف الکتریکی

ب – در قالبگیری فشاری جهت تقویت .


برچسب‌ها: الياف شيشه

تاريخ : جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ | 10:50 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
الیاف شیشه یكی از محصولاتی است كه در صنایع مختلف كاربردهای بسیاری پیدا نموده است. این ماده ریشه معدنی دارد (سیلیس و سایر مواد معدنی) و در صنایع خودروسازی، لوله سازی، تولید عایق های صنعتی و ساختمانی و تولید كامپوزیت ها (اختلاط مواد پلیمری و الیاف شیشه) ار كاربرد وسیعی برخوردار است. نیاز سالانه كشور به این محصول در سال 1389 بیش از پنجاه هزار تن برآورد می
الیاف شیشه با استحكام بالا

برای اولین بار در سال 1935 میلادی از الیاف شیشه در شهر نوارك ایالت اوهایو در تقویت مواد كامپوزیتی استفاده شد به طوری كه تولید الیاف شیشه در سال 2000 به 6/2 میلیون در سال رسید. در سال 1942 از كامپوزیت های تقویت شده با الیاف شیشه برای اولین بار در سازه های هوافضای استفاده گردید. در اوایل دهه 1960 الیاف شیشه با مقاومت بالا، S- Glass، باعث به وجود آمدن همكاری میان نیروی هوایی ایالات متحده و شركت اونزكورنینگ گردید. در سال 1968 الیاف نوظهور S-2 Glass كاربردهای تجاری بالایی پیدا كرد. الیاف شیشه با استحكام بالا الیافی هستند كه مقاومت در برابر دماهای بالا، پایداری، شفافیت و حالت ارتجاعی را یكجا دارا می باشند و در عین حال از نظر قیمت، وزن و عملكرد قابل توجیه هستند. الیاف شیشه با استحكام بالا از خواص فیزیكی، مكانیكی، الكتریكی، حرارتی، صوتی، اپتیكی، و تشعشی خوبی برخوردار می باشند.

1- معرفی

مصریان باستان با استفاده از گرما، به وسیله الیاف خشنی از شیشه نرم شده ظروف شیشه ایی
می ساختند. در قرن 18 میلادی ریمور، دانشمند فرانسوی ملاحضه كرد الیاف شیشه نرم برای تبدیل شدن به پارچه شیشه ای تابیده شده قابلیت شكل پذیری دارد. در دهه 1930 شركت اونزكورنینگ برای اولین بار در كاربردهای الكتریكی در دمای بالا به مقدار قابل ملاحضه ای از الیاف شیشه استفاده كرد. مواد خام اولیه از جمله سیلیكات، سودا، خاك رس، سنگ آهك، اسیدبوریك، فلور اسپار یا اكسیدهای فلزی مختلف تركیب شده شیشه را تشكیل می دهند. شیشه در كوره ذوب می شود و در یك مسیر افقی به سمت تقسیم كننده جریان می یابد.

شیشه مذاب به سمت بوشینگ هایی از آلیاژ پلاتینیوم/ رادیوم جاری شده سپس از داخل بوشینگ های مجزا و اریفیس ها با قطر 03/2- 76% میلیمتر میگذرد سپس برای جلوگیری از تشكیل كریستال به سرعت به وسیله هوا خنك شده و الیاف با قطر مطلوب 3 تا 35 میكرومتر به دست می آید. الیاف شیشه كه برای مصارف و كاربردهای مختلف با آهار مناسب آهارزنی شده است به وسیله یك قرقره مكانیكی حداكثر با سرعت m/s61 جمع می گردد. الیاف شیشه با استحكام بالا مانند S-2 Glass تركیبی از آلومینوسیلیكات می باشند كه در دمای بالا به صورت رشته های با قطر مطلوب 5 تا 24 میكرون در می آیند. انواع مختلف دیگر از شیشه های سیلیكاتی برای تولید پارچه شیشه تولید می شوند. تركیبات شیمیایی گوناگون كه در زیر توضیح داده شده اند برای به دست آوردن ویژگی ها و خواص و كاربردهای مختلف، بر اساس استاندارد ASTM C 162 ساخته شده اند.

A-Glass شیشه های سودا- آهك- سیلیكات در جایی كاربرد دارند كه مقاومت، ماندگاری و مقاومت الكتریكی خوب E-Glass موردنیاز نمی باشند.

C-Glass شیشه های كلسیم- بروسیلیكات به علت پایداری شیمیایی در محیط های خورنده اسیدی استفاده می گردند.

D-Glass شیشه های بوروسیلیكات با ثابت دی الكتریك پایین جهت كاربردهای الكتریكی استفاده میگردند.

E-Glass شیشه های آلومینا- كلسیم- بروسیلیكات باحداكثر درصد وزنی قلیایی 2%، برای مصارف عمومی مقاومت و مقاومت الكتریكی بالا مورد نیاز می باشد.

ECR Glass شیشه های كلسیم آلومینا سیلیكات با حداكثر درصد وزنی قلیایی 2%، برای مقاومت الكتریكی و مقاومت در برابر خوردگی در محیط های اسیدی مطلوب می باشد.

AR-Glass شیشه های قلیایی پایدار كه از زیر كنیوم سیلیكات ساخته شده و در لایه های سیمانی در بتن كاربرد دارد.

R-Glass شیشه های كلسیم- آلومینو سیلیكات كه برای تقویت و افزایش مقاومت و مقاومت در برابر خوردگی اسید كاربرد دارند.

S-2 Glass شیشه های منیزیوم- آلومینو سیلیكات كه در لایه های پارچه ای یا در تقویت سازه های كامپوزیتی كاربرد دارند كه نیاز به استحكام بالا و پایداری در دماهای خیلی بالا و مقاومت در برابر اسید حس می شود.

2- تركیبات شیمیایی الیاف شیشه

تفاوت تركیبات شیمیایی در انواع شیشه ناشی از تفاوت در مواد خام اولیه یا در فرایند فرم دهی یا در قیود محیطی در سایت تولید می باشد. این نوسانات شیمیایی تغییر قابل توجهی در خواص شیمیایی و فیزیكی انواع شیشه ایجاد نمیكند. كنترل سخت گیرانه باعث دستیابی به تركیبات ثابت در تولید شیشه می گردد.

3- خواص الیاف شیشه

خواص الیاف شیشه از جمله مقاومت كششی، مدول یانگ و ماندگاری شیمیایی مستقیماً از روی الیاف اندازه گیری می شود. خواص دیگر مانند ثابت دی الكتریك ضریب اتلاف مقاومت دی الكتریك، مقاومت حجم/ سطح و انبساط حرارتی از توده های انباشته نمونه آنیل شده به دست می آید. خواصی از جمله چگالی و ضریب شكست در هر دو حالت اندازه گیری می گردد. الیاف شیشه (glass fiber) تارهای بسیار باریك از جنس شیشه با قطر ثابت و طول نامحدود می باشد. الیاف شیشه با قطری از 5 تا 25 میكرون تولید می گردد. از نظر ساختاری تفاوت الیاف شیشه با پشم شیشه (glass wool) در این است كه قطر تارها در پشم شیشه غیر یكنواخت و طول آن محدود است. همچنین در پروسه تولید پشم شیشه به خاطر تفاوت در نوع سرد شدن، ساختمان شیشه شكننده است و پشم شیشه را با هم متفاوت می سازد به طوریكه از الیاف شیشه در بالا بردن مقاومت كششی و تقویت كامپوزیتها استفاده میگردد ولی پشم شیشه را به عنوان عایق حرارتی مورد استفاده قرار می دهند. البته استفاده ازالیاف شیشه به عنوان عایق حرارتی نیز رواج دارد. از الیاف شیشه دربسیاری از محصولات پلاستیكی به عنوان عامل تقویت كننده استفاده می شود. مواد كامپوزیتی كه تحت عنوان (Glass- Reinforced Plastics) GRP شناخته می شوند، ازموارد مصرفی معروف الیاف شیشه می باشد. الیاف شیشه ای كه امروزه می شناسیم، در سال 1938 توسط شركت اونزكورنینگ به شكل انبوه تولید شد.


برچسب‌ها: الياف شيشه

تاريخ : پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴ | 20:53 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
http://www.bultannews.com/files/fa/news/1394/7/8/416033_208.jpgتاريخ : سه شنبه هفتم مهر ۱۳۹۴ | 21:31 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جوکامپوزیتهای پلیمری یا فایبرگلاس

فایبرگلاس یه نوع پوشش است که از مواد نفتی و پشم شیشه درست می شود. امروزه اکثر کارخانه ها در دنیا مخازن آب واسید خود را با استفاده از فایبرگلاس عایق می کنند وجلوی پوسیدگی و ازبین رفتن مخازن وضررهای ناشی از آن را می گیرند. اما از ویژگی های دیگر فایبرگلاس سبک بودن ومستحکم بودن آن است که باعث تولید انواع قطعات از جنس فایبرگلاس شده است سپر انواع خودروها، انواع ایرانیتها، اتاقک ها، سیلوهای سیمان، مخازن نگهداری مایعات مختلف از جمله اسید، سپتیک تانکها، چربی گیرها و …

فایبرگلاس کامپوزیتی از الیاف شیشه با مواد پلیمری است که از پشم شیشه به عنوان مادهٔ تقویت کننده و از مواد پلیمری به عنوان مواد زمینه استفاده می‌شود.

فایبرگلاس در ساخت مخازن بکار می رود. انواع رزین ها در ساخت مخازن فایبرگلاس عبارتند از: پلی استر، ونیل استر، اپوکسی می باشد. پلی استرها ضعیف در برابر خوردگی بوده و ونیل استر مقاومت خوب در برابر خوردگی داشته و اپوکسی مقاوم در برابر خوردگی و دما می باشد.

چگالی فایبر گلاس در حدود 1850-2000 کیلوگرم بر متر مکعب است.

کامپوزیتها یا قطعات فایبرگلاس حاوی یک نوع یا بیشتر از الیاف تقویت کننده بوده که توسط یک رزین ( ماتریس ) احاطه میگردند.

در بسیاری از کاربردها استفاده از مواد مغزی ( مانند فوم ها و … ) باعث افزایش قابل توجه مدول مقطعی در قطعات کامپوزیت میگردد. استفاده از مواد مغزی باعث افزایش سفتی و سختی قطعات فایبرگلاس یا کامپوزیت می گردد.

قطعات کامپوزیتی دارای مواد مغزی می توانند یک طرف و یا دو طرف سطح صاف و صیقلی  به شکل ساندویچ تولید شوند.

الیاف تقویتی نقش اصلی را در استحکام و مقاومت قطعات کامپوزیت دارا می باشند که تعدادی از انواع آن شامل الیاف شیشه ؛ الیاف کربن ؛ الیاف آرامید؛ کولار و غیره هستند. که الیاف های فوق الذکر خود دارای اشکال و انواع مختلفی می باشند.

متداولترین نوع مصرفی الیاف تقویت کننده در صنایع الیاف شیشه ای هستند .

در یک کامپوزیت رزین سهم بیشتری را در مقایسه با مواد دیگر به خود اختصاص می دهد که در ضمن دارای  دونقش می باشد؛ اول به عنوان نگهدارنده یا تثبیت کننده محل الیاف تقویتی ودوم اینکه در صورت اعمال نیرو به قطعه باعث تغییر شکل و توزیع  تنش در کل سطح می گردد.

متداولترین رزین مصرفی در صنایع فایبرگلاس رزین پلی استر غیر اشباع است واز انواع دیگر می توان به اپوکسی ها؛ وینیل استرها ؛ فنولیک ها و غیره اشاره نمود.

مزایای کامپوزیتها:

وزن سبک؛ استحکام بالا؛ دوام قابل توجه؛ پایداری نسبی دربرابر اشعه UV و مقاومت شیمیائی.

کامپوزیتها یا قطعات فایبرگلاس دارای رتبه اول گسترش کاربرد؛ در صنایع مختلف هستند.

قطعات فایبرگلاس در هر شکل ؛ کیفیت سطحی و طرحی می توانند تولید شده و ضمن دارا بودن خواص مکانیکی طراحی شده از صرفه اقتصادی قابل توجهی نیز برخودارباشند.

در حال حاضر در سراسر دنیا مقاومترین مخازن دربرابر حرارت و اسید از جنس فایبرگلاس ساخته میشود. بطور مثال سینکهای آزمایشگاهی ضد اسید پلیمری را نمی توان از پلی اتیلن ساخت چرا که اسید به سرعت با پلی اتیلن واکنش نشان داده و سبب خوردگی مخزن میگردد و در این موارد حتما می باید از فایبرگلاس جهت مخازن نگهداری اسید استفاده نمود.

در فرآیند تجزیه فاضلاب توسط باکتری های بی هوازی مقدار بسیار زیادی اسید تولید می گردد و محیط اسیدی درون سپتیک زمینه خوردگی را برای مخزن فراهم میکند.

در سپتیکهای بتنی بعد از تشکیل لایه  های لجن و شروع فعالیت باکتری زمینه خوردگی دیواره سپتیک فراهم میگردد و با نفوذ فاضلاب به خارج از مخزن خاک اطراف آن بوی تعفن به خود میگیرد که در این صورت کل خاک اطراف سپتیک به مرور زمان آلوده به انواع باکتری و بوی بسیار بد و آزار دهنده ای خواهد شد و زندگی در این شرایط تجربه ای همچون عبور از شهرکهای صنعتی را در سراسر منطقه  برای ساکنین به ارمغان خواهد آورد.

نکته آخر آنکه تنها ماده ای که هیچ وقت در طبیعت تجزیه نخواهد شد حتی در مقابل نور مستفیم خورشید همین ورقهای کامپوزیتی پلیمری یا فایبرگلاس میباشد و حتی پلی اتیلن در صورت نگهداری دور از نور خورشید بعد از گذشت 30 سال سرنوشتی شبیه بتن را خواهد داشت و در صورت قرار گرفتن در مقابل نور خورشید بعد از 3 سال تجزیه خواهد شد.برچسب‌ها: فايبر گلاس و كاربرد آن در صنعت, فايبر گلاس

تاريخ : دوشنبه ششم مهر ۱۳۹۴ | 12:25 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

AGC offers a new mobile app to measure glass thickness

AGC Glass Europe has recently introduced a new, modern way to measure the thickness of an installed glass pane: the AGC Glass Thickness Measurement app.

Until now, the only way to measure the thickness of an installed glass pane, of which the edges are hidden in the rebate, has been to use either a basic plastic measuring card to gauge thickness or a professional measuring device. With the AGC Glass Thickness Measurement app, the user can simply ‘scan’ the thickness of a glass pane by holding the edge of a smart phone at an angle of 45° to the window. The circles displayed on the smart phone screen represent thicknesses going from 3 to 15 mm. The image in which the two circles reflect each other exactly indicates the thickness of the glass pane.

The app can be used to measure the thickness of single glazing (with or without a coating).

To visualise how the app works, AGC has produced a demo video that can be viewed on YouTube: https://youtu.be/VM6lytDAmD8

The app is available for Android and iOS and can be downloaded for free from the App Store and Google Play. It furthermore exists in four languages: English, French, Dutch and German.


برچسب‌ها: نرم افزار اندازه گیری ضخامت شیشه

تاريخ : یکشنبه پنجم مهر ۱۳۹۴ | 12:25 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

روشهای مختلفی برای تولید هیدروژن وجود دارد . هیدروژن را می توان از طریق تبدیل سوختهای فسیلی)بنزین، نفت، گاز طبیعی و ( ... در مبدل سوخت بدست آورد و یا با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر)باد،خورشید و( ... و الکترولایزر (تجزیه آب ) هیدروژن استحصال نمود . انواع فناوریهای تولید هیدروژن عبارتست از:

1. مبدل گازطبیعی  تبدیل بابخارآب

تبدیل گاز طبیعی توسط بخار یکی از روشهای متداول تولید هیدروژن می باشد. متان (عنصر اصلی گازطبیعی) در واکنش تعادلی با بخار شرکت می کند و محصول واکنش بطور عمده هیدروژن و گاز منوکسیدکربن می باشد:

CH4 + H2O → CO + 3H2

نقش اصلی بخار در واکنشهای تبدیل با بخار این است که تعادل را به سمت تولید  COو2H هدایت می کند وبا توجه به تعادلی بودن واکنش، با کاهش فشار، واکنش به سمتی پیش می رود که تعداد بیشتری مولکول هیدروژن تولید شود . علاوه بر متان سایرهیدروکربنها نیز می توانند در واکنش تبدیل با بخار آب شرکت کرده و تولید هیدروژن نمایند. از اینرو شکل عمومی واکنش تبدیل بخار آب را می توان بصورت ذیل نشان داد:

C H + nH O ↔ nCO+(n+m/2)H2

این واکنش بشدت گرماگیر بوده و برای تولید بیشتر هیدروژن و مونوکسید کربن باید واکنش درشرایط دمای بالا و فشار پائین انجام شود . فشار معمولا"  ثابت می باشد؛ بنابراین بالا بردن درجه حرارت واکنش را به سمت تولید هیدروژن پیش می برد. برای تأمین چنین حرارت بالایی(حدود ٨٠٠ الی ٩٠٠ درجه سانتیگراد ) راکتوری که واکنش در آن انجام می شود را در بخش تشعشعی یک کوره قرار می دهند.

 

 

در این فرایند نسبت بخار به کربن خوراک ورودی5/3 می باشد؛ بنابراین با این شرایط ٩٨ درصد متان به هیدروژن تبدیل می شود و در صورت نیاز به تبدیل بالاتر متان، می توان از مبدل دومی (مبدل اکسیداسیون جزئی)

استفاده کرد . در مبدل دوم مقدار معینی اکسیژن یا هوا با گاز خروجی از مبدل اول در مجاورت کاتالیزور واکنش می دهند. این واکنش باعث اکسید شدن گاز شده و در نتیجه درصد بیشتری از متان به هیدروژن تبدیل میگردد. با استفاده از مبدل دوم بیشتر از6/٩٩ درصد از متان به هیدروژن تبدیل می شود .

مزیت داشتن توأم مبدل بخار و اکسیداسیون جزئی بر مبدل بخار این است که دیگر نیازی به عملکرد مبدل بخار اول در شرایط سخت درجه حرارت بالا نمی باشد؛ بعبارت دیگر در سیستم دو مبدلی، مبدل اول بخاردر درجه حرارت پایینتری کار می کند، ضمنًا در سیستم دو مبدلی راندمان و مقدار تبدیل افزایش یافته وهزینه دستگاهها و تجهیزات کاهش می یابد. در صورت استفاده از گاز طبیعی بعنوان سوخت در دستگاه پیل سوختی، از مبدل گاز طبیعی استفاده می شود.

 


 


برچسب‌ها: روش های تولید گاز هیدروژن

تاريخ : شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ | 14:30 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

 

 

 تاريخ : شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ | 14:23 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

منابع کارگری ایلنا در کارخانه شیشه آبگینه قزوین گزارش دادند؛ غیر از 65 درصد عیدی سال 93؛ سایر مطالبات مزدی مربوط به سال گذشته و جاری این کارگران پرداخت نشده است.

به گفته این کارگران؛ باقیمانده معوقات مزدی آنها شامل نیمی از دستمزد اسفند ماه سال 93 و دستمزد پنج ماه نخست سال جاری است.

کارگران آبگینه عمده مشکل محل کار خود را نداشتن مواد اولیه تولید(کربنات) و همچنین انباشته شدن بدهی‌های کارخانه دانسته و گفتند: بیش از یک سال است فعالیت تولیدی کارخانه متوقف شده و در حال حاضر فقط یک خط تولیدی آنهم صرفا بخاطر خاموش نشدن کوره‌های کارخانه  با ذوب  چندین باره ضایعات شیشه فعالیت دارد.

به گفته آنان؛ با وجود آنکه کارگران امیدوارند با حمایت دولت مشکلات این واحد تولیدی مرتفع شود و در شرایطی که همه مسئولان استانی و شهرستانی از مشکلات کارگران آبگینه باخبرند اما هنوز بی‌تفاوتی‌ کارفرما در خصوص پرداخت مطالبات مزدی آنها ادامه دارد.

بنا براین گزارش، کارگران کارخانه شیشه آبگینه خواستار دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین از سرگیری فعالیت کارخانه هستند، اما نه مسئولان و نه کارفرما پاسخ قانع‌کننده‌ای به کارگران نمی‌دهند و در این بین کارگران بلاتکلیف بیشترین خسارت را دیده‌اند.تاريخ : شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ | 13:27 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
هدف استفاده از گلاسبید... ؟

هدف مهم از استفاده دانه های شیشه ای در خط کشی راهها ارتقاء بخش بازتاب نور برگشتی در رنگهای ترافیکی است که در واقع این پدیده با توجه به قوانین نوری ( اپتیک ) حاکم بر آن قادر است که در هنگام شب و تحت شرایط دید محدود قدرت دیده شدن و عمق دید خط کش راهها را در منظر و دیدگاه راننده وسایل نقلیه ارتقاء بخشیده بدین ترتیب با شرایطی که فراهم می گردد زمان تصمیم گیری و قدرت تصمیم گیری راننده افزایش پیدا می کند. این موضوع در شرایط حادتر یعنی در هنگامی که راننده هم در هنگام شب و هم در هنگام بارندگی و مه گرفته است نسبت به گذشته بسیار حساس تر و مهمتر می گردد و بنابراین میتوان با استفاده صحیح و مناسب دانه های شیشه ای مبحث ایمنی در شب که بر حسب آمار و ارقام زمانیست که شدیدترین و مرگبارترین تصادفات در این هنگام اتفاق افتاده و همچنین به دلیل محدودیتهای امدادی و پزشکی که در هنگام شب آمار مجروحین منتهی به فوت نیز افزایش می یابد را تعدیل بخشید. جهت رسیدن به راه ایمن طبق استانداردهای جهانی تعاریف ویژه وجود دارد و یکی از موارد مهم در ارتباط بررسی وضعیت خط کشی راهها و دارا بودن تواناییهای لازم آن جهت دیده شدن در شب میباشد.


برچسب‌ها: گلاسبید

تاريخ : شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ | 13:17 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

با وجود اینکه هیدروژن دومین عنصر فراوان در طبیعت می باشد ولی هیدروژن بصورت عنصرهمانند سوختهای فسیلی متداول در دسترس نیست . هیدروژن را می توان از سوختها یی همچون زغال سنگ،نفت یا گاز طبیعی بدست آورد.
امروزه هیدروژن را می توان از فرایندهایی همچون الکترولیز آب، رفورمینگ گاز طبیعی و اکسیداسیون جزئی سوختهای فسیلی بدست آورد . درحال حاضر ٩٨ % از کل هیدروژن تولید شده در جهان از سوختهای فسیلی بدست می آید؛ در آینده نزدیک از سوخت هیدروژن برای بحرکت در آوردن وسایل نقلیه، گرم کردن و غذاپختن در خانه ها، استفاده می شود. در حال حاضر هیدروژن تولیدی در صنعت بعنوان یک فرآورده شیمیایی و نه بعنوان یک سوخت تلقی می شود. فروش تجاری هیدروژن کمتر از ١٠ % میزان تولید آن در دنیا می باشدکه این رقم بالغ بر بیست میلیون تن در سال تخمین زده می شود؛ بدین معنی که ٩٠ % هیدروژن تولیدی درمحل تولید به مصرف می رسد؛ بعنوان مثال امروزه صنایع هیدروژنی در ایالات متحده آمریکا سالیانه نه میلیون تن هیدروژن تولید می کند که این میزان سوخت مورد نیاز ٢٠ تا ٣٠ میلیون وسیله نقلیه هیدروژن سوزو تعداد ٥ تا ٨ میلیون خانوار را تأمین می کند.امروزه تنها سهم کوچکی از هیدروژن تولیدی بعنوان یک حامل انرژی مورد استفاده قر ار می گیرد. روشهای مختلف تولید هیدروژن از منابع گوناگون انرژی، نیازهای منحصر به فرد دارند و محصولات جانبی منحصربه فرد تولید یا توزیع می کند. برای بهینه سازی و ایجاد تنوع در روشهای تجاری تولید هیدروژن نیاز به تحقیق و توسعه بیشتر و ساخت نمونه است. روشهای پیشرفته جهت جداسازی مواد آلاینده لازم است تا قیمتهای هیدروژن تولیدی را کاهش داده و راندمان ر ا افزایش دهند . روشهای مناسبتری هم برای تولید هیدروژن بصورت ایستگاهی وهم بصورت پراکنده برای تولید هیدروژن نیازا ست و باید تلاشهایی بر روی فرایندهای تجاری موجود همچون رفورمینگ متان، الکترولایزرها و ... در توسعه تکنیکهای پیشرفته همچون پیرولیز مواد زیست توده و جداسازی آب به روش ترموشیمیایی، الکترولیز فتو الکتروشیمیایی و روشهای بیولوژیکی متمرکز باشد . هیدروژن در پالایشگاههای بزرگ ، در مناطق صنعتی ، پارکهای انرژی، جایگاههای سوخت گیری در جوامع مختلف تولید خواهد شد و بسهولت در مناطق روستایی و منازل مشتریان توزیع وپخش خواهد شد.
 
هیدروژن مورد نیاز (مثلا" برای پیل سوختی) را می توان ازمنابع مختلفی همانند منابع انرژی اولیه (نفت خام )، منابع انرژی ثانویه) آنهایی که با استفاده از منابع اولیه انرژی تولید می شوند ما نند هیدروژن( منابع تجدیدپذیر (آنهایی که بدون دخالت انسان بطور متناوب تولید می شوند مانند باد، خورشید و آب) بدست آورد ؛ بعلت عدم آلایندگی محیط زیست و عدم تولید دی اکسید کربن و عدم تأثیر درگرم شدن کره زمین،همچنین دانسیته انرژی بالا و امکان استفاده و انتقال آن در مصارف گوناگون انرژی، دانشمندان از هیدروژن بعنوان سوخت آینده یاد می کنند.
دانسیته کم هیدروژن در حالت گازی، کاربرد هیدروژن را بعنوان حامل انرژی با مشکل روبرو ساخته است .بدین معنی که نسبت به سوختهای مایع همچون بنزین یا متانول از محتوای انرژی کمی به ازاء هر واحد حجم برخوردار است )حدود ٧/١٢٠ کیلوژول به ازاء هرکیلوگرم ( و به این دلیل بعنوان سوخت موشک از آن استفاده می گردد.هیدروژن مایع بالاترین دانسیته انرژی را نسبت به کلیه سوختها داراست  . اما باید در دمای بسیار پایین ) ٢٥٣ درجه سانتیگراد  ( و فشارهای بالا ذخیره شود که این مسئله، ذخیره سازی و حمل و نقل آنرا مشکل می سازد.
هیدروژن در طبیعت بطور خالص وجود ندارد، بلکه باید از آنرا از آب و یا سوختهایی نظیر زغال سنگ،گاز طبیعی، نفت، متانول و اتانول که در ساختار مولکولی خود هیدروژن دارند، تهیه نمود. بنابراین سوخت هیدروژن مورد نیاز پیل سوختی از الکترولیز آب و یا تبدیل سوختهای متداول فراهم می گردد. در صورت دوم وجود مبدلهای سوخت الزامی می باشد؛ بنابراین می توان گفت عملکرد مبدل سوخت تبدیل یک سوخت فسیلی سرشار از هیدروژن به هیدروژن و محصولات فرعی دیگر نظیرCO2 می باشد. مبدلها یابصورت یک واحد مجزا (متمرکز و غیرمتمرکز ) و ساکن در نیروگاهها هستند) مبدلهایی که در محل سوخت گیری نصب می شوند) و یا در کنار پیل سوختی بصورت مبدل نصب شده در وسایل حمل و نقل بکار گرفته می شوند. استفاده از مبدل بصورت مبدلهای نصب شده در کشتیهای مجهز به پیل سوختی وخودروها خصوصًا در مورد خودروها موجب پیچیدگی سیستم می گردد؛ اما دارای این مزیت است که ازسوختهای موجود در زیرساختها و شبکه های توزیع فعلی استفاده می کند.
کارمبدل سوخت، فراهم آوردن هیدروژن مورد نیاز پیل سوختی با استفاده از سوختهایی است که دردسترس بوده و حمل و نقل آن آسان می باشد. مبدلهای سوخت باید توانایی انجام این کار را با حداقل آلودگی و بالاترین راندمان داشته باشند . عملکرد مبدلهای سوخت به زبان ساده عبارتست از اینکه یک سوخت سرشار از هیدروژن را به هیدروژن و محصولات فرعی دیگر (CO2) تبدیل نماید.
یکی از مشکلات مهم مبدلهایی که بر روی خودروها نصب می گردند، وزن و حجم مبدل می باشد. برای ارتقاء سطح بازده، لازم است وزن و حجم مبدلها به ازای هر واحد انرژی الکتریکی حاصل از سیستم تا حد ممکن کاهش یابد؛ بهمین ترتیب هزینه ساخت مبدلها نیز باید پایین نگاه داشته شود تا گران بودن این فناوری مانع از تولید انبوه خودرو نشود و دومین مشکل در این زمینه میزان خلوص هیدروژن تولید شده ازمبدلها است. در مورد مبدلهایی که سوخت ورودی به آنها گاز طبیعی و یا مشتقات نفت می باشد، وجودناخاصیهای گوگرد دار در سوخت می باشد.این ترکیبات آلی گوگرد دار بایستی از سوخت زدوده شوند؛ زیراگوگرد بعنوان مسموم کننده کاتالستهای مبدل عمل می کند. در مورد گاز طبیعی ترکیبات گوگرد دارعبارتنداز: ترکیبات بوداری که جهت ایمنی به گاز اضافه می گردند. طراحی سیستم گوگرد زدایی باید به دقت انجام گیرد تا از عدم وجود مشتقات گوگرد دار در گاز عبوری از روی کاتالیستهای مبدل اطمینان حاصل گردد وبرای این منظور از راکتوری استفاده می شود که در آن واکنشهای هیدروژناسیون در حضور کاتالیستهای اکسید مولیبدم  نیکل یا اکسید مولیبدم  کبالت صورت می پذیرد و طی یک سری واکنشهای شیمیایی،ترکیبات آلی گوگرد دار به گاز سولفید هیدروژن تبدیل می گردند.


برچسب‌ها: هیدروژن, روش های تولید هیدروژن

تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 21:53 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
با عرض پوزش از بازديد كنندگان محترم با

 

توجه به مشكلات موجود در سرورهاي

 

 

بلاگفا بروزرساني مطالب به كندي و با

 

 

تاخيرانجام مي شودتاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 21:50 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

به طور كلي موارد مصرف سيليس SiO2 عبارت است از:


شيشه سازي، چيني سازي، توليد فروسيليس، سراميك سازي، توليد آجر ماسه آهكي، ريخته گري، توليد سيليكات سديم، توليد ديگر مواد سيليسي، به عنوان نيمه هادی در صنعت الکترونيک و توليد پشم شيشه.
مقادير قابل توجهي ازماسه سنگ خرد شده به عنوان مصالح ساختماني بكار مي رود.
سيليس مصرفي در هر يك از اين صنايع بايد كيفيت خاصي داشته باشد. تركيب شيميايي، ساختمان كاني شناسي و خواص فيزيكي سيليس، تعيين كننده كيفيت و موارد مصرف آن در هر يك از صنايع مذكور مي باشند. تركيب شيميايي سيليس در واقع عبارت است از درصد SiO2 موجود در سنگ و نيز درصد هريك از اكسيدهاي ديگر كه معمولاً به همراه SiO2 در كانسارهاي مختلف وجود دارند و در صورتي كه درصد هر يك از آنها از حد معيني تجاوز نمايد، كاربرد آن را در صنايع مختلف محدود و يا غير ممكن مي سازد.
علاوه بر درصدSiO2، ساختمان كاني شناسي سنگ نيز در تعيين كيفيت و موارد مصرف آن نقش مهمي دارد زيرا ممكن است SiO2 به صورت انواع سيليكات ها وجود داشته باشد، در نتيجه اين مسئله در تعيين روش كانه آرائي و چگونگي حذف ناخالصي ها تأثير خواهد داشت.
خواص فيزيكي سيليس نيز در همين روش مناسب براي خردايش، دانه بندي پودر سيليس توليد شده و تعيين موارد مصرف پودر توليد شده تأثير خواهند داشت.
لعاب:
سيليكا ماده تشكيل دهنده شيشه است، براي ساخت انواع شيشه مخصوص سيليس با موادي از قبيل فلدسپار، نفلين سينيت، سودا و... تركيب مي‌شود.
سراميك:
كوارتز در ساخت انواع مختلف سراميك و سرويس بهداشتي بكار مي‌رود.
ريخته گري و نسوز:
مقاومت كوارتز وسيليس تا دمايC 1470 سبب شده از آن براي تهيه قالب هاي ريخته‌گري فلزاتي مانند فولاد، آهن سياه، آلومينيم وآلياژهاي مس و همچنين به عنوان نسوز در ساخت كوره‌هاي آهن و فولاد، سراميك، شيشه و سيمان بكار مي‌رود. كاربردهاي متفرقه ديگري مانند ساينده، پودر جلا، فيلتراسيون، شن و ماسه ساختماني است. انواع گرد شده و با كيفيت براي باز كردن شكافها و افزايش نفوذ پذيري در توليد نفت وگاز بكار مي‌رود. همچنين با پودر كردن آن مي‌توان از آن به عنوان پركننده در رنگ، پلاستيك، لاستيك، بتونه و چسب استفاده كرد.
سيليكات سديم :
سيليكات سديم به صورت گلوله هاي شفاف، بدون آب و پودر شيشه يا پودر آبدار خريد و فروش مي‌شود. اين ماده در كنترل سايندگي لوله هاي آب و فرمول بندي لعاب و مينا بكار مي رود. انواع محلول مايع آن در صابون‌سازي، پاك كننده‌هاي صنعتي و عمومي، چسب، سيمان‌سازي، ‌رنگ و پوشش، قالب ريخته‌گري، شناور‌سازي كانه، پايدارسازي پراكسيد و كنترل خوردگي در لوله هاي آب و پيش ماده سيليس مخلوط زئوليت كاربرد دارد.
سيليس ته‌نشين شده:‍
از واكنش سيليكات سديم با اسيد سولفوريك يا اسيد كلريدريك طي شرايط مشخصي سيليس ته نشيني توليد مي شود كه بدليل خواصي از قبيل درخشندگي بسيار بالا و تخلخل كم از آن به عنوان پر كننده ريز دانه و ضد لغزش در لاستيك (لاستيك خودرو و كفپوش) PVC، پلي الفين، فيلم LDPE و جداكننده هاي ريز منفذي باتري هاي سربي، پخش كننده، حمل كننده و بسياري موارد ديگر استفاده مي‌شود.

سيليس كلوئيدي:
سوسپانسيونی از سيليس ريز دانه در محيط آبي كه به منظور اصطكاك دركاغذ و تخته، جوش دهنده نسوزهاي فيبري، كاتاليزور و پيش ماده شيميايي مصرف مي شود.

سيليس، نوع متالورژي:
از واكنش كوارتز وكك در كوره قوس الكتريك و دماي بالاي C’2000 ساخته شده و 99%-98 Si دارد. ازآن در تهيه آلياژهاي آلومينيم، فولاد، سوپرآلياژ، سيليكون و مواد شيميايي استفاده مي كنند.
انواع ديگر ازسيليس و تركيبات آن مانند سيليس پخته، خرد سيليكون، نيترات سيليسيوم و... وجود دارند كه هر يك كاربرد هاي مخصوص خود را داراست.
كوارتز بلوري:
انواع شفاف و خوش‌نما براي تهيه عدسي و مخروط، جواهرسازي و نمونه كاني بكار مي‌رود، از خاصيت پيزوالكتريك آن در الكترونيك استفاده مي كنند.
تريپلي:
سيليس ريز بلور، متخلخل با وزن مخصوص 65/2، سختي7، سفيد تا خاكستري و... كه به عنوان پركننده يا رنگدانه در رنگ، لاستيك، پلاستيك، ساينده و بتونه بكار مي رود، بعلاوه در پودر‌هاي ساينده وجلا و ساينده دندان بكار مي رود.

نواكوليت:
سنگ متخلخل سفيد تا خاكستري، قهوه اي روشن تا سياه كه از دانه هاي كوارتز بي‌شكل متراكم ساخته شده است كه خاصيت سايندگي عالي دارد: تميز كردن فلزات، ماده آسياب كننده، نسوز و مصالح سبك ساختماني.
فلينت:
سيليس كلسدوني مخفي بلور متراكم (سراميك، چيني استخواني، ماده آسياب كننده و...).

تقسيم بندي انواع سيليس براساس درصد SiO2 و مصرف :
سيليس درجه 1 :
اين نوع سيليس داراي حداقل 96%=SiO2 است و در شيشه سازي، لعاب، صنايع شيميايي، فروسيليس، پشم شيشه، سيليكات سديم، فروکروم و ماسه تست سيمان به کار مي رود.
سيليس درجه 2 :
اين نوع سيليس داراي 95-85%= SiO2 است و در ماسه ريخته گري، ماسه سندبلاست، فيلتراسيون و ديرگدازها به کار مي رود.
سيليس درجه 3 :
اين نوع سيليس داراي 85-70%= SiO2 است و در آجر ماسه آهکي و آجرسبک، کارخانجات توليد سيمان و بتن سبک به کار مي رود.

 

 


 
جدول 3- تقسيم بندي انواع سيليس بر اساس درصد SiO2


استانداردها:
باكاربري شيشه سازي:
حداقل 99-5/98% SiO2 و Fe2O3 كمتر از 04/0% در شيشه تخت، 03/0% ظروف شيشه اي، 88/0%ظروف بلوري، 3/0% فايبرگلاس، 6/1%-2/0 Al2O3 و مقادير نا چيز (Ni،Cu،Co) و مواد نسوز (كروميت، زيركن وروتيل)
شيشه نوري درجه اول:
حداقل99%-5/98 SiO2، كمتر از 1/0%Al2O3 و02/0% Fe2O3.
پيش ماده سيليكات سديم:
بيشتر از 4/99% SiO2و كمتر از03/0% Fe2O3.
سراميك:
زير 20% Cu،5/97%> SiO2، 55%< Al2O3 و2/0% Fe2O3.
ماسه با كاربري فيلتر:
نسبتا خالص و بدون خاك، رس و مواد آلي يا ميكايي، شكل بلور هاي گرد شده يا نرمال بدون كشيدگي يا تخت شدگي، اندازه دانه هاي يكنواخت، اندازه كوچك و ضريب يكنواختي.
ماسه خوب گرد شده و مقادير ناچيز ناخالصي از رس، فلدسپار و كلسيت اندازه دانه ها : mm7/1*35/3 mm18/1×36/2, mm85/0×70/1, mm212/0×425/0,mm 106/0×212/0

ماسه ريخته گري:
98% SiO2 زير 200مش وCaO وMgO محدود (چرا كه مقدار اسيد مصرفي كه عامل اندازه‌گيري مقدار جوش دهنده مورد نياز است را كاهش مي‌دهد).

ماسه گداخت (آهن و فولاد):
90%> SiO2

ماسه نسوز:
99%-95 : SiO2

پودر سيليس:
1/0%< Fe2O3, 38/0%< Al2O3 , 1/0%< Na2O ,1/0%< K2O اندازه متوسط ذرات 60 ميكرومتر, درجه درخشندگي 89%

پيش ماده سيليكون:
99%-5/98> SiO2 ,5/1%-1/0< Fe2O3 ,15/0%< Al2O3 , بدون فسفر و آرسنيك, 2/0%< CaO,MgO و نقصان در اثر حرارت, گلوله هاي با قطر< cm54/2 و حداقل درجه نرم شدن C ‘1700

فروسيليكون:
98%> SiO2 ,2/0%< Fe2O3 ,4/0% Al2O3 ,2/0% MgOوCaOو 1/0% P, قطر گلوله ها 16/1-32/0

تريپلي:
5/99-98% SiO2 ,1%-025/0 Fe2O3 و اندازه ذرات 99% زير 74 ميكرومتر تا 99% زير 10 ميكرومتر

نواكوليت:
60%> SiO2, 20% Al2O3, 2% Fe2O3 ,3% C
فلينيت:
4/97% SiO2 , 35/0% Al2O3 , Fe2O3 نادر, 46/0%CaO , 18/0%MgO,3/1% نقصان در اثر حرارت, اندازه متوسط دانه ها 10 ميكرومتر.
باز يافت:
بازيافت شيشه در حال افزايش است. نرخ متوسط باز يافت شيشه 33% در آمريكا و 90% در برخي كشورهاي اروپايي مانند سوييس است. بعد از خمير شيشه, دومين كاربري ظروف شيشه اي بازيافتي فايبر گلاس عايق (40% از ماده اوليه) است. ماسه سيليس مورد استفاده در سايش معمولاً در بازيافت فولاد مصرف مي‌شود. بازيافت ماسه ريخته گري بدليل مشكلات دفع و آماده سازي آن رو به افزايش است.
جايگزين ها:
ساينده:
بوكسيت, آلومينا, كروندوم, الماس, دياتوميت, فلدسپار, گارنت, منيتيت, نفلين سينيت, اليوين, پرليت, پوميس, سربار, ذغال و فلزات استاروليت, تريپلي, كربيد سيليسيوم و ايلمنيت.
ماده ضد بلوكه شدن:
كائولن تكليس شده , دياتوميت, تالك.

ساختمان سازي:
گرانيت خرد شده, آهك, مرمر و...

سنگ نما:
گرانيت, مرمر, آهك, اسليت, آجر.

پركننده ها:
تري هيدرات آلومينيم, باريت, كربنات كلسيم, دياتوميت, فلدسپار, كائولن, ميكا, نفلين سينيت, پرليت, تالك, ولاستونيت.

فيلتر:
كربن فعال شده/آنتراسيت, آزبست, سلولز, دياتوميت, گارنت, منيتيت, پوميس, پرليت, ايلمنيت.

ريخته گري:
بوكسيت و آلومينا, كروميت, رس, اليوين, پرليت, ورميكوليت, زيركن.

مواد اصطكاك زا:
آزبست, باريت, بوكسيت و آلومينا, رس, (آتاپولگليت, كائولن, سيبوليت), گارنت, گرافيت, ژيپس, ميكا, پوميس, پيروفيليت, اسليت, ورميكوليت, ولاستونيت, زيركن.

نسوز:
آندالوزيت, بوكسيت, كروميت, كيانيت, دولوميت, گرافيت, منيزيت, اليوين, پيروفيليت, رس نسوز, سيليمانيت, زيركن.

مصرف ظاهری سيليس در جهان در اين دوره ( 1990-2000) از 588 هزارتن در سال 1990 به 609 هزارتن در سال 609 و 689 هزارتن در سال 2000 افزايش يافته است

برچسب‌ها: سيليس, كاربرد سيليس در صنعت

تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 21:47 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

 

  ميانگين توليد جهاني سيليس در اين دوره ( 1994-2004) 9/3570 هزارتن بوده که از 3170 هزارتن در سال 1994 به 3200 هزارتن در سال 1998، 3720 هزارتن در سال 2002 و 4700 هزارتن در سال 2004 افزايش يافته است (جدول 5 ). بخش اعظم سيليس توليدي جهان توسط كشورهاي چين، روسيه، نروژ، آمريكا و برزيل توليد مي شود(جدول5 ).


جدول 5- ميزان توليد سيليس در جهان در سالهاي 1994- 2004(هزارتن)شکل 3- ميزان توليد سيليس در جهان در سالهاي 1994- 2004(هزارتن)جدول6-ميزان توليد جهاني سيليس محتوي طي سال‌هاي 2004ـ1997 (هزار تن)شکل 4ـ ميزان توليد جهاني سيليس محتوي طي سال‌هاي 2004ـ1997

بين سالهاي 1990 تا 1995 توليد سيليس روند كاهشي را طي نموده است و از سال 1995 تا 2000 تغييرات متناوبي با دامنه كوتاه حاكم بوده است. طي سال هاي 1964 تا 2000 بيشترين مقدار توليد مربوط به سال 1990 و كمترين آن مربوط به سال 1964 است.
چين در توليد سيليكون مقام اول را در سال 2000 ( 721000 تن) و 2001 (638000 تن) دارا بوده است. بعد از چين، ديگر توليد كننده هاي عمده سيليكون آمريكا، برزيل، نروژ، فرانسه، روسيه، آفريقاي جنوبي و اسپانيا هستند كه در كل 84 درصد توليد جهاني را شامل مي شوند.
توليد جهاني فروسيليكون در سال 2001، 49/4 ميليون تن تخمين زده شده است كه نسبت به سال 2000 كه مقدار 26/4 ميليون تن را داشته است، اندكي افزايش ديده مي شود. توليد كننده هاي عمده فروسيليكون در سال 2001 به ترتيب كشورهاي چين، روسيه، نروژ، اكراين، آمريكا، فرانسه، آفريقاي جنوبي و قزاقستان بوه اند كه تقريباً 86 درصد توليد جهاني را دربرداشته اند.
در توليد شن و ماسه صنعتي درسال 1996، آمريكا با توليد 8/27 ميليون تن در مقام اول جاي گرفت و بعد از آن هلند با توليد 24 ميليون تن در مقام دوم، آلمان با 5/7 ميليون تن در مقام سوم و اتريش و پاراگوئه با 7 ميليون تن و فرانسه با 5/6 ميليون تن در مقام هاي بعدي جاي گرفتند. آمريكا طي سالهاي 1992 تا 1996 بزرگ ترين توليد كننده شن و ماسه صنعتي در جهان بوده و تقريباً 24 درصد توليد جهاني را در برداشته است. توليد شن و ماسه صنعتي در ايران از سال 1996 تا 1996 از 756000 تن به يك ميليون تن افزايش داشته است.
كوارتز و سيليس در اغلب كشورهاي جهان توليد و مصرف مي شود. توليد ساليانه سيليس درجه بالا تا متوسط حدود 120 تا 150 ميليون تن است كه 40% آن متعلق به آمريكا و هلند است, بعد از آن فرانسه, اتريش, آلمان, پاراگوئه و انگلستان قرار دارند.
هر چند فرآوري و قيمت پايين سيليس مانع از تجارت گسترده بين المللي آن مي شود ولي برخي انواع خاص آن با كاربري مخصوص تا مسافت هاي زياد حمل و نقل مي شوند, براي مثال از استراليا به ژاپن. توليد سيليكون و فرو سيليكون بيشتر وابسته به وجود انرژي ارزان است تا منشا سيليس.
به عنوان نمونه ماسه سيليسي Mt150 ,سيليس ته نشينيt 600000-550 , ژل سيليسيt 80000-70, سيليس كلوئيدي t 70000-60, فرو سيليكون سيليكون Mt 4 وجود دارد. هيچ گونه اطلاعات دقيقي از جايگاه سيليس جهان در دست نيست.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387ساعت 2:32  توسط شرکت پارس پیام  |  نظر بدهید

میزان صادرات سالیانه سیلیس در ایران و جهان

ميزان صادرات جهاني سيليس در اين دوره ( 1990-2000) از 36 هزارتن در سال 1990 به 47 هزارتن در سال 1995 و 41 هزارتن در سال2000 افزايش نشان مي دهد(جدول 8).جدول 8- ميزان صادرات جهاني سيليس طي سالهاي 1990-2000 (هزار تن)شکل 6- ميزان صادرات جهاني سيليس طي سالهاي 1990-2000

 

 

ميزان صادرات تركيبات مختلف سيليس دار ايران در اين دوره (1376-1380) با نرخ رشد 07/214%، از 8/58 هزارتن در سال 1376 به 6/336 هزارتن در سال 1378 و 7/469 هزارتن در سال 1380 افزايش نشان مي دهد(جدول 9).جدول 9- ميزان صادرات تركيبات مختلف سيليس دار طي سالهاي 1380-1376 (هزار تن)شکل 7- ميزان صادرات تركيبات مختلف سيليس دار طي سالهاي 1380-1376

 

بيش از 99 درصد صادرات ايران در سال 1380 مربوط به شن و ماسه و كوارتزي و سيليسي بوده است. ايران در سال 1380 مقدار 8/466 هزار تن شن و ماسه كوارتزي و سيلس، 7/107 تن شن و ماسه طبيعي، 18 تن كوارتز و 8/2 هزار تن خاكهاي سيليس سنگواره اي صادر كرده است كه در مجموع 7/469 هزار تن سيليس در انواع ذكر شده به خارج از كشور صادر گرديده است.

 

ميزان صادرات محصولات سيليسي ايران بعد از يك دوره كاهش در سال 80 افزايش چشمگيري داشته است. اين امر به دليل افزايش صادرات شن و ماسه سيليسي و همچنين كواتز بوده است


برچسب‌ها: سيليس

تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 21:41 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
با توجه به اهميت و پيچيدگي هاي توليد هيدرو‍ژن و نيتروژن در شركت هاي توليد شيشه فلوت و نقش بسيار مهم اين دو گاز در حمام قلع  جهت خنثي نگاه داشتن اتمسفر حمام قلع و جلوگيري از ورود اكسيژن به حمام قلع و جلوگيري از اكسيداسيون قلع مداب كه درنهايت منجر به پديدار شدن عيوبي در سطح شيشه خواهد گشت خالي از لطف نخواهد بود كه با انواع روش هاي توليد اين گازها آشنا شويم:

هیدروژن یکی از عناصری است که در سطح زمین به وفور یافت می شود. این عنصر در طبیعت بصورت خالص وجود ندارد اما می توان آن را توسط چندین روش مختلف از سایر عناصر بدست آورد .

روشهای تولید و توزیع گازهیدروژن

زیرساخت سوخت هیدروژن را می توان به روشهای گوناگون طراحی نمود . کارشناسان معتقدند که منابع تولید هیدروژن و نحوه انتقال و توزیع آن متناسب با شرایط و مزایای جغرافیایی متفاوت خواهد بود . بعنوان مثال در مناطقی که منابع گاز طبیعی ارزان وجود دارد تولید هیدروژن از منابع گازی به صرفه ترین روش می باشد. در منطقه ای که منابع برق ارزان در دسترس باشد ، از منابع برق و با روش الکترولیز آب ، تولیدهیدروژن توجیه اقتصادی دارد و در مناطقی که سوختهای دیگری مانند اتانول وجود داشته باشد، اتانول بعنوان منبع اولیه هیدروژن مزیت ویژه ای دارد.

روشهای تولید و توزیع هیدروژن عبارتند از:

1. تولید انبوه هیدروژن بصورت متمرکز

 • توزیع بصورت هیدروژن مایع
 • توزیع بصورت گاز فشرده شده
 • (توزیع بصورت جامد )گاز ذخیره شده در هیدریدهای فلزی

2. تولید گاز هیدروژن در جایگاههای سوخت گیری (غیرمتمرکز)

 • از منابع گاز طبیعی به روش رفورمینگ متان و اکسیداسیون جزئی
 • با روش الکترولیز قلیایی آب
 • به روش الکترولیز با غشاء پلیمری

3. تولید گاز هیدروژن بر روی خودرو

 • استفاده از بنزین یا گازوئیل بعنوان سوخت و تبدیل آن به هیدروژن در مبدل موجود در خودرو
 • استفاده از متانول و یا هر سوخت مایع مناسب دیگر بعنوان سوخت و تبدیل آن به هیدورژن در مبدل مناسب نصب شده بر روی خودرو

دسته بندی اطلاعات مربوطبه روشهای تولیدهیدروژن

دورنمای هیدروژن بعنوان یک سوخت در آینده در دو مرحله از زمان حائز اهمیت است:

1. تولیدهیدروژن ازمنابع فسیلی

 • اکسیداسیون جزئی نفت سنگین
 • مبدل گاز طبیعی با پروسه تبدیل گاز توسط بخار (Steam Reformer)
 • مبدل گاز طبیعی  اکسیداسیون جزئی( (Partial Oxidation Reformer

2. تولیدهیدروژن ازمنابع غیرفسیلی (تجدیدپذیرها)

 • فتوالکتروشیمیایی
 • مواد بیولوژیکی
 • بیوشیمیایی
 • ترموشیمیایی
 • ترمولیز آب
 • رادیولیز آب
 • مواد زیست توده
 • الکترولیز آب             ادامه دارد.....

برچسب‌ها: روش هاي توليد گاز هيدرو‍ژن, گاز هيدرو‍ژن

تاريخ : جمعه سوم مهر ۱۳۹۴ | 21:33 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
با عرض پوزش از بازديد كنندگان با توجه به

 

مشكلات موجود در سرورهاي بلاگفا

 

بروزرساني مطالب به كندي و با تاخير

 

انجام مي شودتاريخ : پنجشنبه دوم مهر ۱۳۹۴ | 12:35 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

 

 

The manufacture of water-soluble sodium silicate (water glass) does not include a forming process after the melting phase. The glass must simply be cooled down in a controlled way. A special plate conveyor with a heat resistant surface has been developed for this. The glass flows onto the plates directly from the melter and cools as a result of air convection. It is then crushed to obtain the necessary grain size. Dissolved in water, sodium silicate is used in many products such as detergents, colours and adhesives.تاريخ : چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ | 12:17 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو

FLAMETM : Furnace Life Assessment

&

Maintenance Evaluation

Fosbel FLAME Glass Furnace Condition Monitoring

A key component of CFM is Fosbel’s proprietary FLAME™ (Furnace Life Assessment & Maintenance Evaluation), a web-based furnace information management system.

FLAME™ is a user-friendly system that organizes and displays a range of furnace-related information, enabling users to manage furnace maintenance more proactively and comprehensively.

This unique technology provides a complete view of furnace condition, allowing better visibility into maintenance priorities and more strategic maintenance management.تاريخ : چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ | 12:10 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
Fosbel's Checker Cleaning Process

بازگشایی شبکه های چکر که باعث کاهش هزینه های انرژی ( گاز و برق )، کاهش فشار کوره و نهایتاً افزایش تولید خواهد شد


برچسب‌ها: شبکه های چکر

تاريخ : چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ | 11:58 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
تاريخ : چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ | 11:57 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
plant


برچسب‌ها: کوره ذوب شیشه

تاريخ : چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ | 8:3 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جوتاريخ : سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ | 13:50 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو
Automatic batch mixing system

 

Raw material hopper

Belt conveyorWeighing apparatus

Screw batch chargerーScrew batch chargerBlanket batch charger ーBlanket batch charger Raw material mixerScrew batch charger


برچسب‌ها: بچ پلنت

تاريخ : دوشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۴ | 10:45 | نویسنده : علیرضا حسینی - حمید سعادت جو


شیشه به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ساخت لوازم تزیینی مانند گل ، تابلو و غیره در ساختن ظروف آزمایشگاهی و یا ظروف آشپزخانه مانند لیوان ، بطری و غیره و بالاخره در ساختن شیشه‌های مسطح که در دو نوع ساده و مشجر عرضه می‌گردد و مصارف مختلفی دارد که عمده ترین کاربرد آن به عنوان در و پنجره در کارهای ساختمانی است که به شکلهای مختلف اعم از شیشه‌های شفاف ، نیمه شفاف و رنگی ، جاذب حرارت ، ایمنی ، دوجداره ، سکوریت و... وجود دارد.
همچنین در آینه سازی ، صنایع نشکن ، صنایع یخچال سازی ، میزهای شیشه‌ای ، انواع شیشه رومیزی و تیغه کاری ساختمان کاربرد دارد.
شیشه های ایمنی (Safety Glass )

شیشه های ایمنی به سختی می شکنند و در مقابل نیروهای ناشی از ضربه ، انفجار ، باد و زلزله مقاومت نموده و یا در صورت شکستن به تکه های کوچکی تبدیل می شود که برندگی شیشه عادی را ندارند و خسارت جانی و مالی حادثه را به حداقل می رسانند.این شیشه ها پس از فرایند سخت سازی ۵ الی ۶ برابر نسبت به شیشه های معمولی مقاومتر می شوند.ایجاد تغییرات بعدی روی شیشه های ایمنی دشوار و در اکثر مواقع غیر ممکن است ، لذا در تهیه نقشه مورد نیاز بایستی دقت کافی به عمل آید.
در ضمن حین انجام پروسه سخت سازی این قابلیت وجود دارد تا محصول به شکل خم استوانه ای نیز باشد ، که البته در این زمینه محدودیتهایی جهت ضخامت و r وجود دارد.
شیشه های درهای ورودی مغازه ها از این نوع است.
شیشه های چند لایه ( Laminated Glass )

امروزه در مواردی مانند سقفها ، نماهای شیشه ای ، شیشه های خودروهای حفاظت شخصیت ها ، شیشه های ضد گلوله ، ضد انفجار ، ضد عبور و اغتشاش ، سرقت و ... که امکان آسیب ناشی از شکست شیشه وجود داشته باشد ، از شیشه های چند لایه استفاده می شود.
این نوع شیشه عموماْ از دو یا چند لایه شیشه و یک یا چند لایه PVB (طلق ) تشکیل می شوند. شیشه های چند لایه در اثر ضربه های شدید به هیچ وجه نمی ریزند و چسبیده به طلق باقی می مانند. همچنین به خاطر ایمنی بالا ، کاهش قابل توجه سر و صدا و جلوگیری از عبور حدود ۹۹٪ از اشعه مضر فرابنفش ( UV ) نور خورشید و نیز امکان تولید محصولاتی با رنگهای متنوع باعث استفاده روز افزون شیشه های چند لایه گردیده است.
شیشه های چاپدار و رفلکتیو (Printed Screen - Reflective Glass )

شیشه های چاپدار که در انواع سخت سازی شده و معمولی ارائه می گردند شامل طرح های مختلف از جمله به شکل سنگهای گرانیتی تولید می شوند و برای نمای ساختمانها ، پارتیشنها ، نمای داخلی ساختمانها ، نورگیرها ، شیشه های لوازم خانگی مانند (اجاق گازی ، بخاری و ... ) و دربهای ورودی شیشه ای استفاده می شوند.
شیشه های رفلکس که در رنگهای متنوعی ارائه می شوند به منظور زیبا سازی ساختمانها به کار می روند.به علاوه این نوع شیشه ها اشعه های خورشید را به نحو قابل ملاحظه ای منعکس نموده و مانع از ورود آن به داخل ساختمان می شود. از این رو برای ساختمانهایی که بیشتر در معرض اشعه های زیان آور خورشید قرار دارند مناسب است.
شیشه های ضد ضربه . ضد عبور . ضد اغتشاش . ضد گلوله . ضد انفجار

این نوع شیشه ها ،همان شیشه های چند لایه هستند که مطابق با نیاز خاص و بر پایه محاسبات مهندسی طراحی و تولید می شوند.بسته به نیاز این نوع شیشه ها را می توان در ابعاد ، رنگها و اشکال متنوع (خم - تخت ) و ... تولید کرد. کاربرد آنها در ساختمانهای تجاری ، اداری بانکها ، ساختمانهای مسکونی ، فرودگاهها ، ویترین طلافروشی ها ، فروشگاههای بزرگ و به طور کلی اماکنی که نیازمند امنیت و حفاظت در برابر سرقت مسلحانه ، اغتشاش ، انفجار ، زلزله و ... می باشد.
شیشه - اسپایدر

در برخی نماهای ساختمان نماهای شیشه ای استفاده می شود به نحویکه در نمای ساختمان هیچ فریمی مشخص نمی باشد. در اینگونه موارد با توجه به طرح مورد نیاز و وزن شیشه و ارتفاع و ... از اسپایدرهای مخصوص استفاده می شود. بدین وسیله نماهای یک دست شیشه ای بسیار زیبا ایجاد می شود.
شیشه های خودرویی

انواع شیشه های خم / تخت / لمینت و شیشه های گرم شونده خاص خودرویی مطابق استانداردهای مربوطه جزء توانمندیهای تولید می باشند.
شیشه های گرم شونده خودرویی در شیشه های جلو و یا عقب خودرو به منظور جلوگیری از یخ زدن و یا مه زدایی کاربرد دارند.
شیشه های خم ( Bend Glass )

شیشه های خم بیشتر به منظور تحقق ایده های مهندسین معمار و طراحان نمای ساختمانها تولید می گردد و باعث افزایش فضا ، زیبایی ، جذابیت و نیز مقاومت بیشتر می شوند.ایجاد تنوع در فضا ،استفاده از فضای بدون استفاده و ایجاد هارمونی وهماهنگی در دید از ویژگی های منحصر به فرد این نوع شیشه ها می باشد.


برچسب‌ها: انواع شیشه